Contact Us
Add: Jiaolai Industrial Zone,Jiaolai,Jiaozhou, Qingdao,Shandong Province,China
Tel: 88225177 Fax: 0086-532-88225276
E-mail: botonalum@gmail.com
MSN: botonalum@hotmail.com
QQ: 1049814829